Midler bevilget til trafikksikring

Skrevet klokken 21:17, tirsdag 06.desember 2016

 

Samferdselsdepartementet har bevilget 600 000 kr til trafikksikringstilat i forbindelse med Sandnes Arena. Dette skal blant annet gå til informasjonskampanje om trygge ferdsstrekninger både for rulleski og sykling i og rundt anlegget. I tillegg skal påkjørsler/kryss/stigningsgrad mv påføres samt generell informasjonsmateriell rundt anlegget. Sikringstiltak skal også gjøres på eksisterende veg som brukes til rulleski tilhørende dagens Melshei skiskytteranlegg. Permanent og midlertidig skilting skal gjøres for å sikre anlegget best mulig. Tilrettelegging og merking av veier til bruk i sykkelopplæring, spesielt knyttet til uerfarne syklister vil også ha fokus i det videre arbeidet.

 

Videre kan du lese om dette på Aftenbladets nettside, se link

http://www.aftenbladet.no/lokalt/Rulleskianlegget-fikk-600000-til-trafikksikkerhet-535013b.htmlAntall visninger: 648
Del
FACEBOOK:

Hovedsponsor:


Våre sponsorer